ปรีดาเรียลเอสเตส

Preeda Real Estate Co.,Ltd.
บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด เน้นการบริหารโครงการและทีมงานก่อสร้าง
ที่มีประสบการณ์มายาวนาน เพื่อรองรับผลงานคุณภาพ
ให้เป็นที่ตอบรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ